Ansökan om utökad vistelsetid i förskolan vid föräldraledighet

LÄS MER

Här kan du begära utökad tid för barn i förskola under föräldraledighet på grund av arbete eller studier. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se