Anmälan till förskoleklass

LÄS MER

Här anmäler du ditt barn till förskoleklass.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se