Uppsägning av plats i musikskolan

LÄS MER

Här kan du säga upp platsen i musikskolan för ditt barn. Uppsägningen måste vara skriftlig och underskriven.

Blanketten går att fylla i digitalt eller för hand. Spara blanketten först, om du vill fylla i den på datorn. Spara också innan du skickar in den. Du behöver skriva ut blanketten och skriva under den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se