Anmälan av kontrollansvarig

LÄS MER

Anmälan av kontrollansvarig. Utser byggherren flera kontrollansvariga ska en anmälan lämnas för varje kontrollansvarig. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
bygglov@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
bygglov@vindeln.se