Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

LÄS MER

Här kan du ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
bygglov@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
bygglov@vindeln.se