Försäkran om utförd avloppsanläggning

LÄS MER

När den nya eller förändrade avloppsanläggningen är klar ska du skicka in en försäkran. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se