Anmälan om nedgrävning av häst

LÄS MER

Här anmäler du var du planerar att gräva ner en död häst. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se