Klagomål inom miljö- och hälsoskydd

LÄS MER

Här kan du skicka in klagomål på olägenheter som rör människors hälsa eller miljön. Exempel på olägenheter kan bland annat vara mögel i badrum, buller från fläktar och restauranger, bristande ventilation, rök från vedeldning eller liknande bostadshygienfrågor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Innan du kontaktar Miljö- och byggnadskontoret bör du ha kontaktat din fastighetsägare, bostadsrättsförening eller den verksamhet som orsakar störningen.

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se