Anmälan om misstänkt matförgiftning

LÄS MER

Här anmäler du misstanke om matförgiftning. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Vill du vara anonym går det bra att istället ringa in anmälan på telefon (växel) 0933-140 00 och be att bli kopplad till en miljöinspektor som jobbar med livsmedel. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se