Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Här kan du anmäla livsmedelsverksamhet för registrering. Anmälan ska göras minst 14 dagar i förväg. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se