Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

Här kan du anmäla livsmedelsverksamhet för registrering. Anmälan ska göras minst 14 dagar i förväg. 
Du kan ladda ner blanketten och fylla i uppgifterna digitalt, men för att skriva under blanketten behöver du skriva ut den och skriva under den för hand.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se