Anmälan om värmepumpsinstallation

LÄS MER

Här kan du anmäla att du tänker installera en värmepump på max 10MW. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se