Ansökan om resebidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag för resor till gymnasieutbildning. Du kan söka och få ersättning för kostnader för att åka till närmaste hållplats. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna. Om du inte är myndig ska din vårdnadshavare skriva under. 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se