Anmälan om oro för äldre

LÄS MER

Här kan du göra en orosanmälan för en äldre person. 

Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se