Ansökan om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Vindeln kommun kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

 • Elev över 18 år ansöker själv genom att logga in med egen e-legitimation. 
 • Ansökan för elev under 18 år görs av vårdnadshavare. 

Villkor för att få stöd till inackordering: 

 • Du ska ha en sammanlagd bussrestid på över 2 timmar per dag.
 • Vara heltidsstuderande med rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
 • Vara förstahandsmottagen på den utbildning du går.
 • Vara inackorderad på studieorten och kunna styrka det med hyreskontrakt eller annat intyg.

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00
www.vindeln.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningssektorn
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Hyreskontrakt
 • Kontonummer
 • Restid och reseavstånd
 • Uppgifter om utbildningen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa