Anmälan om kryddning av snaps

LÄS MER

Om du har serveringstillstånd och vill krydda spritdryck och servera som snaps behöver du göra en anmälan till kommunen. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se