Dataskydd

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till Vindelns kommun. Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter, vänd dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta kommunens dataskyddsombud.  

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se Vindelns kommuns webbplats

Om du är missnöjd med hur Vindelns kommun behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information om dataskydd, se Integritetsskyddsmyndighetens webbplats