Anmälan om upphörande av försäljning av folköl, tobaksvaror eller läkemedel

LÄS MER

Här anmäler du att du slutar att sälja folköl eller tobaksvaror. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se