Ansökan om serveringstillstånd vid enstaka tillfälle för allmänheten

LÄS MER

Ansökan om serveringstillstånd för att sälja alkoholdrycker vid enstaka tillfälle. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se