Ansökan om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

LÄS MER

Här ansöker du som driver ett företag inom detaljhandeln om att få tillstånd att sälja tobaksvaror. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se