Brandfarlig vara - Anmälan om föreståndare

LÄS MER

Här kan du som tillståndshavare anmäla föreståndare för brandfarlig vara. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt föreskrifter och villkor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
bygglov@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
bygglov@vindeln.se