Ansökan om registrering för lotteri

LÄS MER

Här kan din förening registrera sig för att få anordna lotterier under max fem år i taget. För att beviljas tillstånd till lotteriverksamhet krävs det att föreningen är registrerad hos kommunen. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se