Anmälan om mellanlagring och sortering av avfall eller farligt avfall

LÄS MER

Här kan du anmäla mellanlagring och sortering av avfall eller farligt avfall. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se