Ansökan om trygghetslarm

LÄS MER

Här kan du ansöka om trygghetslarm. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se