Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Här kan du ansöka om bidrag till anpassning av din bostad på grund av funktionshinder. Här finns tre blanketter, ansökan, medgivande och fullmakt. Här finns också blanketten för återställningsbidrag som fastighetsägare kan ansöka om.

Om du inte äger din bostad behövs fastighetsägarens medgivande, använd den blanketten.

Du kan välja att själv ombesörja bostadsanpassningen genom att själv ta in offerter och anlita hantverkare med mera. Vill du låta kommunens representant ta hand om det, använd blanketten för fullmakt.

Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se