Ansökan om dödsboanmälan

LÄS MER

Här kan dödsbodelägare eller kontaktperson fylla i ansökan om att dödsboanmälan ska göras av socialförvaltningen. 

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet kan man under vissa förutsättningar låta en bouppteckning ersättas av en dödsboanmälan. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun, sociala sektorn
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se