Anmälan om trasigt eller borttappat busskort för skolskjuts till grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När en elev ska åka skolskjuts med linjetrafik får eleven ett busskort som används under hela skoltiden.
Om busskortet är trasigt eller borttappat kan du beställa ett nytt i denna e-tjänst.​
  

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 


 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Blanketten går att fylla i digitalt eller för hand. Spara blanketten först, om du vill fylla i den på datorn. Spara också innan du skickar in den.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Barnet har ett busskort för skolskjuts sedan tidigare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa