Beställning av nybyggnadskarta

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du ska bygga en ny huvudbyggnad behöver du oftast beställa en nybyggnadskarta som används som grund för din situationsplan. I denna e-tjänst beställs kartan av kommunens lantmäteri, som då kommer besöka fastigheten där du vill bygga för att göra mätningar av platsen. Denna e-tjänst riktar sig till byggherren för byggnationen.

När du har fått din karta är den giltig i 6 månader, vilket betyder att du bör ansöka om bygglov innan dess.

Avgifter

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Skriv till bygglov@vindeln.se och beskriv ditt ärende.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
bygglov@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa