Ansökan om busskort för elevresa till gymnasiet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I den här tjänsten ansöker du om busskort för en elev som går eller ska börja på en gymnasieskola och är folkbokförd i Vindelns kommun.

Har eleven redan ett busskort men det har gått sönder eller tappats bort? Använd då e-tjänsten Anmälan om trasigt eller borttappat busskort för elevresor till gymnasiet

Elever som är folkbokförda i Vindelns kommun har rätt till ett busskort för resor till gymnasieskolor i Umeå, Vännäs och Lycksele. 

  • Ansökan om busskort kan göras av eleven själv, vårdnadshavare eller god man.
  • Om eleven flyttar eller byter skola gör kommunen automatiskt en ny bedömning av elevens rätt till busskort.
  • Elever som förlorar sitt CSN-bidrag förlorar även rätten till busskort. 

Mer information om busskort för elevresa finns på Vindelns kommuns webbplats

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa