Ansökan om specialkost i förskola och skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om specialkost för ett barn i förskola och skola. Du behöver göra en ny ansökan inför varje läsår. Tänk på att även skicka in en ny ansökan om det sker förändringar under läsåret i vad eleven kan och inte kan äta. 

Specialkost kan bara bli aktuellt av medicinska eller religiösa skäl. Specialkost enligt egna önskemål, exempelvis olika dieter, godkänner vi inte. De specialkoster vi erbjuder ska överensstämma med Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i skolan och Nationella riktlinjer för måltider i förskolan. 

Om det gäller specialkost på grund av medicinska skäl kan du bifoga ett intyg som en del av ansökan. Det kan också vara ett intyg från elevhälsan. 

När du skickar in ansökan ska du bifoga en bild på eleven. Bilden får gärna likna ett passfoto och vara tagen med ansiktet riktat mot kameran.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa