Anmälan om oro för att ett barn eller vuxen far illa

LÄS MER

Du kan göra en orosanmälan för ett barn, en ungdom eller vuxen som du är orolig för. Du behöver inte ha bevis. Det räcker att du misstänker någon form av missförhållande.

Är det akut?

Socialtjänsten hanterar alla orosanmälningar skyndsamt. Vi tar emot anmälningar vardagar kl. 8-16. Det innebär att om du gör anmälan digitalt en kväll, ser ingen den förrän följande vardagsmorgon.
Ring 112 om det gäller en akut pågående situation där det är fara för liv. Skicka gärna in en orosanmälan efter samtalet.

Du kan anmäla i tjänsten eller som privatperson

Du kan skicka in en orosanmälan som privatperson eller i din yrkesroll. Som privatperson kan du välja att vara anonym när du gör en orosanmälan, men då blir det svårare för socialtjänsten att utreda ärendet.

Om du är osäker på allvaret i situationen kan du ringa till socialtjänsten och prata med en socialsekreterare. Ring via kommunens växel, 0933-140 00. Tänk på att inte nämna ditt namn om du gör anmälan via telefon.

Vissa yrkeskategorier har anmälningsskyldighet. Om du gör anmälan i tjänsten ska du berätta vem du är och var du jobbar.

Läs mer på Vindelns kommuns webbplats: Anmälan om oro för barn eller vuxen

 

 
 
 
 
 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Gör du anmälan som privatperson och vill vara anonym, kolla först att du inte är inloggad på Mina sidor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa