Ansökan om föreningsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Föreningsbidrag som går att söka i e-tjänsten

För att ansöka om bidrag till din förening behöver du först göra den årliga föreningsregistreringen: e-tjänst för årlig föreningsregistrering 

I e-tjänsten kan du göra följande ansökningar. Det går bra att lämna flera ansökningar samtidigt. Du kommer att få kryssa för vilka ansökningar du vill göra. Sista datum för ansökan står inom parentes.

  1. Lokalt aktivitetsstöd (senast den 28 februari och 31 augusti)
  2. Bidrag till lönebidragstjänst  (senast den 31 mars)
  3. Bidrag till ungdomsledarutbildning (löpande)
  4. Anläggningsbidrag (senast den 31 mars)
  5. Bidrag för samlingslokaler (senast den 30 april)
  6. Kulturbidrag (senast den 30 april)
  7. Snabbkulturbidrag (löpande)
  8. Bidrag för studieförbund (den 31 mars)

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Blanketten går att fylla i digitalt eller för hand. Spara blanketten först, om du vill fylla i den på datorn. Spara också innan du skickar in den.

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa