Ansökan om slutbesked i byggärenden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Använd denna e-tjänst för att ansöka om slutbesked i ett bygglov eller bygganmälan. Innan du börjar, ta reda på vilket diarienummer ärendet hade. Du hittar det i startbeskedet som du fick. 

Avgifter

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Skriv till bygglov@vindeln.se och beskriv ditt ärende.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
bygglov@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Du måste vara byggherre

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa