Ansökan om inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som är folkbokförd i Vindelns kommun kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

  • Elev över 18 år ansöker själv genom att logga in med egen e-legitimation. 
  • Ansökan för elev under 18 år görs av vårdnadshavare. 

Villkor för att få stöd till inackordering: 

  • Du ska ha en sammanlagd restid med kollektivtrafik på över tre timmar per dag.
  • Vara heltidsstuderande med rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.
  • Vara förstahandsmottagen på den utbildning du går.
  • Vara inackorderad på studieorten och kunna styrka det med hyreskontrakt eller annat intyg.

 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 


 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Inackorderingsadress och hyreskontrakt eller intyg
  • Restid och reseavstånd
  • Kontouppgifter för utbetalning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa