Beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Vindelns kommun

LÄS MER

Har du insatser från hemtjänsten och planerar att vistas i Vindelns kommun under en kort period till exempel under sommaren? Kontakta i så fall din biståndshandläggare i din hemkommun som hjälper dig med kontakten i Vindelns kommun.

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare ska vistas i Vindelns kommun med insatser enligt Socialtjänstlagen? Då beställer du insatserna på denna blankett.

Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun, sociala sektorn
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se