Lämna in utförandeintyg för enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Här kan du lämna in ett utförandeintyg.

Utförandeintyget krävs för att säkerställa att anläggningen har anlagts enligt beslut från miljö- och byggnadsnämnden i Vindelns kommun.

Om anläggningen har anlagts med entreprenad måste både byggherren/fastighetsägaren och entreprenören signera utförandeintyget.

Både du som byggherre/fastighetsägare och du som entreprenör kan starta ärendet här.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-14000

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Foton över processen
  • Evtl. reviderad situationsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa