Särskilda skäl för att bli mottagen i första hand

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ange särskilda skäl för att bli mottagen i första hand till det gymnasieprogram du har sökt utanför din hemkommuns samverkansområde. Den kommun du har sökt utbildningen i beslutar om dina skäl är tillräckliga. Du får beslutet med posten senare.

Sista dag att fylla i e-tjänsten

Dina särskilda skäl ska vara hos Gymnasieantagningen senast 12 februari. Vid omval 17 maj. 

Mer information finns på Gymnasieantagningens webbplats

De uppgifter som du lämnar in till gymnasieantagningen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på gymnasieantagningen, sparas i datasystemet Procapita samt i fysiska ärendemappar.  På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Behandling av personuppgifter

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen
gymnasieantagningen@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Elevens e-legitimation
  • Förälder kan inte göra ansökan
  • Skanner behövs för att bifoga bilagor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa