Ansökan om prövning i fri kvot

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att bli prövad i fri kvot till det gymnasieprogram du har sökt.  Den skola du har sökt utbildningen i beslutar om du får en plats i fri kvot eller inte. För att kunna bli antagen i fri kvot måste du vara behörig till programmet du har sökt.

Sista dag att fylla i e-tjänsten

Frikvotsansökan ska vara hos Gymnasieantagningen senast den 15 mars. Vid omval senast den 17 maj. Vi skickar sedan vidare din ansökan till den skola du har sökt. Skolans huvudman beslutar om du får en plats i fri kvot eller inte. 

Mer information finns på Gymnasieantagningens webbplats

De uppgifter som du lämnar in till gymnasieantagningen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på gymnasieantagningen, sparas i datasystemet Procapita samt i fysiska ärendemappar.  På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Behandling av personuppgifter

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen
gymnasieantagningen@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Elevens e-legitimation
  • Förälder kan inte göra ansökan
  • Skanner behövs för att bifoga bilagor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa