Ansökan om prövning i fri kvot

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om att bli prövad i fri kvot till det gymnasieprogram du har sökt.  Den skola du har sökt utbildningen i beslutar om du får en plats i fri kvot eller inte. För att kunna bli antagen i fri kvot måste du vara behörig till programmet du har sökt.

Sista dag att fylla i e-tjänsten

Frikvotsansökan ska vara hos Gymnasieantagningen senast den 11 mars. Vid omval senast den 5 maj. Vi skickar sedan vidare din ansökan till den skola du har sökt. Skolans huvudman beslutar om du får en plats i fri kvot eller inte. 

Mer information finns på Gymnasieantagningens webbplats

De uppgifter som du lämnar in till gymnasieantagningen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på gymnasieantagningen, sparas i datasystemet Procapita samt i fysiska ärendemappar.  På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Behandling av personuppgifter

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

 

 

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen
gymnasieantagningen@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Elevens e-legitimation
  • Förälder kan inte göra ansökan
  • Skanner behövs för att bifoga bilagor

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa