Anmälan om flytt inför gymnasieutbildning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du meddela att du kommer att bli folkbokförd (skriven) i en annan kommun under det år du söker till och börjar på ett gymnasieprogram. 

Det är viktigt hur du rangordnar valen i din ansökan. Du ska i första hand söka program dit du flyttar men bör även lägga något/några val inom Västerbotten, om flytten av någon anledning inte blir av.

Mer information finns på Gymnasieantagningens webbplats

De uppgifter som du lämnar in till gymnasieantagningen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på gymnasieantagningen, sparas i datasystemet Procapita samt i fysiska ärendemappar.  På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Behandling av personuppgifter

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

 

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen
gymnasieantagningen@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Elev, vårdnadshavare eller kontaktperson kan göra anmälan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa