Ansökan om utökad tid i barnomsorg vid föräldraledighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du kan ansöka om att ditt barn ska få utökad tid i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem när du är föräldraledig.

Ansökan ska du göra minst två månader innan utökning av tid beviljas.

Endast utbildningar vilka är berättigade till studiestöd enligt CSN:s regler, med undantag för SFI (svenska för invandrare), ger rätt till utökad tid. Omfattningen av studier ska vara minst 16 timmar per vecka. 

Rätt till utökad vistelsetid för arbete, förutsätter att förvärvsarbetet motsvarar uppburen ersättning motsvarande minst 16 timmar per vecka. 

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Barn- och utbildningssektorn
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Barn- och utbildningssektorn
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Vårdnadshavares e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa