Visselblåsning - anmälan om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Så här fungerar visselblåsarfunktionen inom Vindelns kommun

OBS! Läs informationen nedan innan du påbörjar din anmälan.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen kan användas om du misstänker eller har kännedom om ett missförhållande som det finns allmänintresse av att det kommer fram. Du ska även anse att missförhållandet inte kan hanteras inom den egna verksamheten.  

Exempel på missförhållanden som kan anmälas är muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller korruption. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till utredningsgruppen som bedömer hur ärendet ska hanteras. För anmälningar som gruppen bedömer uppfylla kriterierna för visselblåsning så startar en utredning. 

Om det finns misstanke om brott så gör utredningsgruppen en polisanmälan. 

Utredningsgruppen består av Göran Dahle, HR-chef och kanslichef . Om ditt ärende rör någon ur utredningsgruppen så kan du kontakta någon av de andra två personligen. 

Kontaktuppgifter: 
goran.dahle@vindeln.se
0933 -140 07 

Din identitet omfattas av sekretess och du är skyddad mot repressalier.

Tjänsten riktar sig i första hand till anställda inom Vindelns kommun. Om du inte är anställd är det inte säkert att du omfattas av skyddet. Efter att du svarat på den första frågan i e-tjänsten så får du reda på om du omfattas av skyddet eller inte.  

För att skicka in ärendet så behöver du logga in. Det är för att utredningsgruppen ska kunna ge dig återkoppling på ärendet, något som är ett krav enligt lag. Du behöver inte vara orolig för att din identitet ska bli känd, den omfattas av sekretess enligt lagen. Det är alltså förbjudet för utredningsgruppen att avslöja uppgifter som kan röja din identitet utan ditt medgivande. 

Lagen förbjuder även att kommunen försöker hindra dig från att anmäla ett missförhållande. Det är också förbjudet att vidta repressalier, vilket innebär bestraffning eller dålig behandling, på grund av att någon har anmält ett missförhållande. 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera.  Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig till personalavdelningen eller någon facklig företrädare.

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa