Ansökan om utvecklingsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Projektstöd för utvecklingsprojekt i Vindelns kommun är ett stöd för nyskapande insatser som utvecklar boende och fritid, natur- och friluftsliv samt näringsliv.

Organisationer med lokal förankring i Vindelns kommun  kan ansöka.  

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ordförande eller ansvarigs e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa