Ansökan om riksfärdtjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du har svårt att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer kan du har rätt till färdtjänst (resor inom kommunen) eller riksfärdtjänst (resor utanför kommunen). För att uppfylla grundkraven ska din funktionsnedsättning vara längre än tre månader och du ska ha stora svårigheter att förflytta dig på egen hand.

I vår e-tjänst kan du ansöka om ny färdtjänst, förlängning av nuvarande färdtjänst eller riksfärdtjänst. Du kan bara gör en ansökan åt gången.

Läs mer om färdtjänst på kommunen webbplats

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun, sociala sektorn
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00
www.vindeln.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Läkarutlåtande
  • Folkbokförd i Vindelns kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa