Ansökan om tillstånd för/anmälan om nedgrävning av självdött eller avlivat hästdjur

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grundregeln vid hantering av självdött eller avlivat hästdjur är att det ska skickas till en steriliseringsanläggning eller förbränningsanläggning. Undantag från dessa bestämmelser kan medges.

Egen nedgrävning ska ske enligt anvisningar från kommunen och på sådant djup att djur hindras från att gräva sig ner till hästen/hästarna.

Karta

I e-tjänstens karta ska markering sättas för följande

  • föreslagen plats för nedgrävning
  • markering av vattentäkt om det finns inom 150 meter från platsen för nedgrävning

Avgift

En avgift tas ut för handläggning av anmälan enligt den av kommunfullmäktige fastställda taxa. Taxan finns på webbplats www.vindeln.se 

Observera

E-tjänsten kräver e-legitimation för att kunna behandlas. Om du saknar e-postadress eller e-legitimation går det inte att använda e-tjänsten.  Du behöver då antingen fylla i blanketten digitalt och sedan skriva ut den för att kunna signera den, eller så kan du skriva ut blanketten och fylla i den med penna. Har du frågor så kan du kontakta Miljö- och byggkontoret via växelnumret 0944-140 00 och be om att få bli kopplad till en miljöinspektör, eller mejla miljo@vindeln.se 

 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa