Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansök via e-tjänst

Innan du startar din livsmedelsverksamhet ska den registreras hos kommunen. Anmälan ska göras minst 14 dagar i förväg. 

Om du redan har en livsmedelsanläggning men ska byta ägare och organisationsnummer så använder du också den här tjänsten för registrering.

Vi tar ut en avgift för din anmälan

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Kontakta oss gärna om du vill vet mer om vilken avgift som gäller för dig.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933- 140 29

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
miljo@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om den planerade verksamheten
  • Uppgifter om företaget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa