Ansökan om grävtillstånd i allmän mark

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Grävning i offentlig mark

Ansökan om grävtillstånd ska lämnas in i god tid innan planerad start av arbetet.

För att få gräva i offentlig mark krävs ett tillstånd, ett grävtillstånd, som söks hos kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, plan- och fastighetsavdelning, och behandlas i samråd med den sökande.
Här kan du läsa om om teknisk beskrivning återställning av grävning på allmän mark

Offentlig mark definieras i ordningslagen som allmänna vägar, gator, torg, allmän platsmark, parker och andra platser som i kommunens detaljplaner redovisas som allmän.

Information om grävarbete 

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00
www.vindeln.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunal utveckling
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa