Beställning av elevlösenord till sökwebben

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa enstaka lösenord eller, om det gäller flera elever,  bifoga en fil med uppgifter om eleverna. 

Mer information finns på Gymnasieantagningens webbplats

De uppgifter som du lämnar in till gymnasieantagningen via till exempel blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på gymnasieantagningen, sparas i datasystemet Procapita samt i fysiska ärendemappar.  På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Behandling av personuppgifter

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Frågor om e-tjänsten

Gymnasieantagningen för Västerbottens län
gymnasieantagningen@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Organisationsnummer (för kommun eller fristående skola)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa