Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

LÄS MER

Om PCB upptäcks i en byggnad ska ni senast tre veckor innan saneringen påbörjas skicka in en anmälan till Miljö- och byggförvaltningen i Vindelns kommun.

När saneringen är avslutad skickar ni en skriftlig rapport till oss där ni redovisar mängd omhändertagen farligt avfall (material förorenat av PCB). För att få transportera avfallet måste man ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa