Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om plats eller ansöka om byte av plats i kommunens:

  • Förskolor
  • Fritidshem (även lovfritids)
  • Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Vill du söka plats i någon privat förskola eller pedagogisk omsorg, kontakta dem. 

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00
www.vindeln.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation