Uppsägning av plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

LÄS MER

I denna tjänst säger du upp ditt barns plats i kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Vänligen observera att uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen kom in till oss. Avgift enligt ordinarie taxa tas ut under uppsägningstiden.

 

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00
www.vindeln.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation