Ansökan om förskoleklass, skola eller byte av skola

LÄS MER

Som vårdnadshavare kan du anmäla inflyttning till kommunen och behov av skolplats för ditt barn. Här kan du även meddela om barnet vill byta skola inom kommunen eller om barnet kommer att flytta till annan kommun.

Vårdnadshavare kan önska valfri skola för sitt barn i hela hemkommunen, även utanför det egna upptagningsområdet. Önskar vårdnadshavare en skola utanför sitt upptagningsområde kan plats beviljas om det finns plats på skolan.  Du som vårdnadshavare har rätt att ansöka om att ditt barn få gå i en skola utanför din hemkommun. Barnet har även rätt till placering vid en kommunal skolenhet nära hemmet, något som brukar kallas närhetsprincipen. 

Handläggning och beslut
Ansökningarna handläggs allt eftersom de kommer in. Beslut om skolplacering meddelas av rektor på skolan. Skulle vårdnadshavare inte vara nöjda med beslutet kan det överklagas inom tre veckor från det att vårdnadshavare fått ta del av beslutet.

Frågor om e-tjänsten

Vindelns kommun
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00
www.vindeln.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
vindelns.kommun@vindeln.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Samtliga vårdnadshavares e-legitimation